خواب ، خواب با شخصیت افراد ، رابطه ی خواب با شخصیت افراد ، رابطه ی خواب با شخصیت ، نحوه خوابیدن ، ویژگیهای شخصیتی ، ویژگیهای شخصیتی افراد

دانلود آهنگ جدید

ایمیل پشتیبانی سایت : hamid.hajisafari@gmail.com

به دلیل به روز بودن روزانه سایت از صفحات دیگر هم استفاده کنید

رابطه ی خواب با شخصیت افراد

26

مطالعات اخیر دانشمندان بیانگر آن است كه با توجه به نحوه خوابیدن افراد میتوان به ویژگیهای شخصیتی آنها پی برد شما تا به حال چننین چیزی را فهمیده اید.

نتایج مطالعات اخیر پژوهشگران یك مركز دانشگاهی در جنوب انگلستان در باره شماری از افراد حاكیست كه بین ویژگیهای شخصیتی افراد و نحوه قرارگیری بدن آنها به هنگام خواب ارتباط وجود دارد.

ادامه مطلب